ἐριόξυλον

ἐριό-ξῠλον, τό,
A cotton, Ulp. ap. Dig.32.70.9 ; cf. ἐρεόξ-.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εριόξυλον — ἐριόξυλον, τὸ (Α) το φυτό τού βαμβακιού, η βαμβακιά. [ΕΤΥΜΟΛ. < έριο( ν) + ξύλον] …   Dictionary of Greek

  • ἐριόξυλον — cotton neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • BOMBAX — Italis Bombace, Gallis Cotton, gossipium est, lana vel lanugo xyli; i. e. gossipii fruticis, de quo Plin. l. 19. c. 1. ἐριόξυλον, Ulpiano l. 70. Si cui lana legetur, §. 9. D. de legat. 3. ubi ligneam lanam reddit: Origo vocis a voce Bombyx, quâ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • GOSSIPIUM — hisce describitur Plin. l. 19. c. 1. Superior pars Aegypti in Arabiam vergens, gignit fruticem, quem aliqui gossipion vocant, plures xylon, et ideo lina inde facta xylina. Parvus est similemqueve barbatae nucis defert fructum, cuius ex interiore… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • XYLINUM — lana Aegyptia ex arbore vel frutice gossypio. Plin. l. 19. c. 1. Superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticeni, quem alii gossipion vocant, plures Xylon et inde facta Xylina. Nempe ξόλον, per antonomasiam vocata haec arbor, i. e.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • έριο — το (AM ἔριον Α ιων. τ. εἴριον) 1. το τρίχωμα που καλύπτει το δέρμα τών ζώων και ιδιαίτερα τού προβάτου, το μαλλί 2. (κατ’ επέκτ.) το φυτικό έριο, το χνούδι μερικών φυτών που μοιάζει με το ζωικό έριο αρχ. φρ. α. συνεκδ. «ἔριον τῆς ἀράχνης» ο ιστός …   Dictionary of Greek

  • ξύλο — Φυτικός ιστός, που σχηματίζει, στον βλαστό και στις ρίζες των φυτών, το ξυλώδες αγγειακό τμήμα των ηθμαγγειωδών δεσμίδων, ή σύστημα των αγωγών αγγείων· με το σύστημα αυτό μεταφέρεται και κυκλοφορεί ο ακατέργαστος χυμός, δηλαδή το νερό και οι… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.